I vanlig ordning bashar vi DNS på jobbet, pga ofungerar hårt över VPN för de flesta. (Ja vi kör alla Linux, utom cheferna som envisas med att använda något ur gamla testamentet.) Här följer ett utdrag från vår IRC:

14:32 <n00b> Success! Äntligen fick jag ordning på DNS via guest
   wifi -> vpn -> office network. Firar med att skapa lite irc noise. :D
14:32 < rooth>n00b: Du har väl fått den distribuerade /etc/hosts filen?
14:33 < rooth> !dns paperboy
14:33 < |master|> rooth: server028.intranet.example.com. 192.168.130.72 lazyboy lazyboy.intranet.example.com
14:33 < rbot> rooth: lazyboy: 192.168.130.72
14:33 < rooth> bottarna hjälper dig annars =)
14:34 <n00b> hosts file is so... "unclean" ;)
14:35 <n00b> Men bra att veta att bottar kan hjälpa. :)
14:37 < rooth> n00b: Förstår inte alls vad du menar... =)
14:37 < rooth> n00b: Det finns två skolor på bygget, dns vs hosts.
14:38 <n00b> Oh! Så jag har tydligen valt sida nu då. :D
14:40 < rooth> n00b: dns = dark-side.
14:50 < lazzer> n00b: ;-)
14:52 < rooth> n00b: s#local dns cache#/etc/hosts# =)
14:52 < moggen> hehe HOSTS.TXT revival
14:52 < moggen> var så det började en gång i tiden
14:52 < moggen> innan man uppfann DNS
14:53 < lazzer> Vi måste komma på ett bra system för att dela våra hosts-filer.
14:53 <n00b> A long time ago, in a network far far away...
14:53 <n00b> git repo for shared hosts fil, annan conf?
14:57 <n00b> Finns det någon slags share-mekanism vad gäller grundläggande test
       setup btw? Eller är det för svårt att få till generell grund conf
       för lokal test setup?
15:38 < troglobit> Åh, har ni öppnat DNS-lådan! LOL =)
15:38 * troglobit kör med hosts-fil, såklart ;)
15:40 < lazzer> troglobit: bra val ;-=
15:44 < rooth> troglobit: Jag tyckte det var dags =)
16:00 < moggen> troglobit: upptäckte när jag jobbade hemma att man får "fel" IP på
        web.example.com om man inte sitter på kontors-IP... hosts ftw.
16:22 < troglobit> moggen: Härligt att se att du sällat dig till den enda sanna läran ;)
16:59 < rooth> =)
17:06 < wkz> moggen,troglobit : another one bites the dust... :)
18:12 < n00b2> Helgen är räddad vpn-dosan återfunnen
20:19 < troglobit> wkz: DNS är en kvarleva av ett döende system. Kom, anslut dig
          till oss istället, vi kämpar för rättvisa, säkerhet, och fria
          statiska /etc/hosts-uppdateringar i galaxen!
20:19 < wkz> troglobit: NEVER!
20:20 < troglobit> wkz: *Feel* the power of the dark side!
20:20 < wkz> troglobit: LOL
20:20 < troglobit> wkz: :-D

Some names have been changed to protect the innocent, the rest are Sith Lords or Jedi Knights.